Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flaumane i Midt-Noreg i mai og juni 2010
Ansvar:Erik Holmqvist
Forfatter:Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:19 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166(481-191.2) / 556.166:351.78(481-191.2)
Serie:NVE Dokument ; 2010:12
Emneord:Flommer / Norges vassdrags- og energidirektorat / Vannføringer
Geografiske emneord:Midt-Norge
Innhold:Sammendrag: Det var flaum i Midt-Noreg med gjentaksintervall på over 10 år i både
mai og juni. Flaumen i mai var forårsaka av intens snøsmelting og var relativt størst
i grensevassdraga mot Sverige. Flaumen i juni var størst i Gaula med sideelver og
var i hovudsak forårsaka av kraftig nedbør.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2010/dokument2010_12.pdf