Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vanntransport i oppsprukket fjell : numeriske simuleringer av vannlekkasjer i Romeriksporten
Ansvar:Nils-Otto Kitterød...[et al.]
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:42 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.3
Serie:NVE Dokument ; 1998:11
Emneord:Gardermobanen / Grunnvann / Romeriksporten / Strømning / Strømningssimulering
Geografiske emneord:Puttjern
Innhold:Med dette arbeidet har NVE tatt i bruk ny teknologi for å bygge opp simuleringsverktøy som forvaltningen kan benytte for å evaluere hydrologiske konsekvenser av tekniske inngrep i fast fjell. Mest aktuelle anvendelser er tunellarbeider, men samme metode kan også brukes til vannforsyning fra fast fjell og varmepumpeanlegg. Første ledd i dette arbeidet er presentert i denne rapporten, hvor hovedhensikten har vært å simulere grunnvannsstrøm i Puttjernsonen og hvilke endringer som har inntruffet som følge av Romeriksporten. I denne rapporten er det fokusert på hovedtrekkene i strømningsbildet. De kalibrerte parametrene er ment som utgangspunkt for videre studier. Det regionale strømningsbildet samt effekt av heterogene sprekkesoner er to aktuelle prosjekter.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1998/dokument1998_11.pdf