Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Numedalslågen ved Kongsberg (015.Z) : flomsonekartprosjektet
Ansvar:Turid-Anne Drageset
Forfatter:Drageset, Turid-Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:24 s. - ill.
Serie:NVE Dokument ; 2001:15
Emneord:Flom / Flomberegning / Flomsonekart / Flomvannføring
Geografiske emneord:Kongsberg / Numedalslågen
Innhold:I forbindelse med flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinje-
beregning og flomsonekartlegging utført flomberegning for Numedalslågen ved
Kongsberg. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksinter-
vall er beregnet for Kongsberg sentrum.
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERS556(05)
2.exTilgjengeligNVERS556(05)
3.exTilgjengeligNVERS556(05)
Vurdering: