Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flaumen i Sør-Noreg, juni 2011
Ansvar:forfattar: Ingeborg Kleivane
Forfatter:Kleivane, Ingeborg
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:60, [15] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166"2011"(481-13) / 556.166:351.78"2011"(481-13)
Serie:NVE Dokument ; 2011:11
Emneord:Flommer / Norges vassdrags- og energidirektorat / Vannføringer
Geografiske emneord:Sør-Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I juni 2011 blei store delar av Sør-Noreg ramma av flaum, som følgje
av at store nedbørmengder og sterk varme som førte til kraftig snøsmelting der det
var snø att i fjellet. I Gudbrandsdalslågen var flaumen større enn i 1995
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2011/dokument2011_11.pdf