Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Sluttrapport "Nettverksprosjektet" - plan for "Prosjekt Museumsordning"
Ansvar:Toril Almenningen, Helena Nynäs, Tine S. Jorde
Forfatter:Almenningen, Toril / Nynäs, Helena / Jorde, Tine S.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:29 s. + vedlegg - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.852
Serie:NVE Dokument ; 1998:18
Emneord:Kulturminnevern / Kunnskapsformidling / Museumsordning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Nettverksprosjektet ble gjennomført i perioden juli-97 til desember-98. Prosjektet omhandler organisering av NVEs arbeid innenfor kulturminnevern og kunnskapsformidling. I sluttrapporten konkluderes det med at NVE bør etablere en langsiktig museumsordning og ta initiativ til en landverneplan for kulturminner for å ivareta sitt sektoransvar. Konklusjonene foreslås fulgt opp i Prosjekt Museumsordning 1999 - 2002. Rapporten inneholder en kort beskrivelse av resultater og plan for videreføring.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1998/dokument1998_18.pdf