Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.
Ansvar:redaktør: Lars Olav Fosse
Forfatter:Fosse, Lars Olav
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:27 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2007:13
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling,
avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av
nettjenester (forskrift om måling, avregning m.v.) ble sendt på høring 19. februar
2007 i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven(fvl) kap. VII, jfr. også
utredningsinstruksen. Høringsdokumentet ble sendt til over 400 høringsinstanser,
og ble også lagt ut på NVEs hjemmesider på Internett. Høringsfristen ble satt til 18.
mai. NVE har mottatt uttalelser fra over 20 høringsinstanser. For en fullstendig
oversikt over disse vises det til vedlegg 1. NVE har gått igjennom og vurdert
innkomne merknader. Dette notatet inneholder en oppsummering av
høringsuttalelsene og NVEs kommentarer og vurderinger av de enkelte punktene,
samt endelig forskriftstekst. Dokumentet kan betraktes som en del av forarbeidene
til forskriften. Endringsforskriften skal tre i kraft 1. januar 2008.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2007/dokument2007_13.pdf