Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskriftene om leveringskvalitet og systemansvaret i kraftsystemet : forskriftstekst og merknader til innkomne høringskommentarer
Ansvar:redaktør: Karstein Brekke ; forfattere: Karstein Brekke og Edna Grepperud
Forfatter:Brekke, Karstein / Grepperud, Edna
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:47 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2006:13
Emneord:Avbruddsrapportering / Forskrifter / Leveringskvalitet / Spenningskvalitet / Systemansvar
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE har 14. desember 2006 vedtatt endringer i forskrift om
leveringskvalitet i kraftsystemet og i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. De
vedtatte endringene trer i kraft 1.1.2007. Det henvises til dokument nr 7:2006 og
6:2006 vedrørende bakgrunn for de vedtatte endringer i de to forskriftene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2006/dokument2006_13.pdf