Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vannlinjeberegninger for Fjellhamarelva
Ansvar:Kai Fjelstad og Eirik Traae
Forfatter:Fjelstad, Kai / Traae, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:15 s. + vedlegg (kart)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.535
Serie:NVE Dokument ; 1999:6
Emneord:Flomberegning / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Fjellhamarelva
Innhold:Formålet med vannlinjeberegningene i denne rapporten, er å kartlegge om den nye demningen i Fjellhamarelva endrer flomforholdene i vassdraget. Beregningen er gjort for tre ulike damalternativer. Resultatene viser at utformingen av dammen slik som ønsket ikke vil skape økte flomproblemer i vassdraget oppstrøms Struterud. Det er først og fremst det trange partiet ved Struterud som virker bestemmende for vannstander oppover i vassdraget
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1999/dokument1999_06.pdf