Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. : høringsdokument november 2010
Ansvar:redaktør: Thor Erik Grammeltvedt ; forfatter: Helena Mellison ... [et al.]
Forfatter:Mellison, Helena / red.: Grammeltvedt, Thor Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:34 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2010:9
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Helena Mellison, Hege Bøhler, Karl Magnus Ellinggard, Javier Chaves,
Thor Erik Grammeltvedt og Erik Normann Drevdal
Innhold:Sammendrag: Forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og
samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (forskrift
om måling, avregning m.v.) trådte i kraft 1. april 1999, og ble sist endret i 2008.
Kraftmarkedet er i kontinuerlig utvikling, og Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) ser at det er behov for å gjøre en del endringer og presiseringer for å sikre
at forskriften er forenlig med utviklingen i kraftmarkedet. Derfor sender NVE nå ut
forslag til endringsforskrift på høring til alle omsetningskonsesjonærer og andre
interessenter. De foreslåtte endringene er i hovedsak knyttet til klargjøring av
begrepsbruk, justeringer av teknisk art knyttet til meldingsutveksling, samt
presisering av enkelte bestemmelser.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2010/dokument2010_09.pdf