Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Sandvikselva (008.Z) : flomsonekartprosjektet
Ansvar:Thomas Væringstad
Forfatter:Væringstad, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:25 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Dokument ; 2003:8
Emneord:Flom / Flomberegning
Geografiske emneord:Batnfjordelva / Møre og Romsdal / Sogn og Fjordane / Sogndal / Sogndalselvi
Innhold:I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for nedre deler av Drammenselva fra Hellefossen til utløpet i Drammensfjorden. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for tre punkter på denne strekningen og ved Døvikfoss.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2003/dokument2003_08.pdf