Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Thor Erik Grammeltvedt ; forfatter: Hege Bøhler ... [et al.]
Forfatter:Bøhler, Hege / red.: Grammeltvedt, Thor Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:56 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2010:15
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,
avregning mv.
Forfattere: Hege Bøhler, Javier Chaves, Erik Normann Drevdal, Karl Magnus
Ellinggard, Stian Henriksen og Helena Mellison
Innhold:Sammendrag: NVE har sammenfattet høringsuttalelsene og har vurdert om det skal
gjøres endringer i forhold til forslaget som ble sendt på høring 29. oktober 2010.
Her gis en kort oppsummering av konklusjonene knyttet til de viktigste endringene
som er foreslått.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2010/dokument2010_15.pdf