Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet : forskriftstekst og merknader til innkommende høringsuttalelser
Ansvar:redaktør: Roar Kristensen ; forfatter: Roar Kristensen, Toril Naustvoll Gange og Jørund Krogsrud
Forfatter:Kristensen, Roar / Gange, Toril Naustvoll / Krogsrud, Jørund
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:16 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)
Serie:NVE Dokument ; 2009:2
Emneord:Driftskoordinering / Forskrifter / Kraftsystemer / Systemansvar
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 12. februar 2009
vedtatt endringer i forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i
kraftsystemet (Fos). De vedtatte endringene trer i kraft 1. mars 2009.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_02.pdf