Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Gaulavassdraget : forskningsaktiviteter
Ansvar:Heidi Kannick (red.)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 11
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:88 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:627.1
Serie:NVE Dokument ; 1999:7
NVE publikasjon V ; 24
Emneord:Forskning / Vassdragsforvaltning / Vassdragsinngrep / Verna vassdrag
Geografiske emneord:Gaula
Innhold:I Gaulavassdraget pågår mye aktivitet, og brukerinteressene er i mange tilfeller forskjellige. Det er derfor viktig å få en oversikt over all den forskningsaktivitet som foregår i vassdraget. I den forbindelse arrangerte NVE et møte på Støren den 26. og 27. mai 1998. Publikasjonen inneholder et sammendrag av de fleste foredragene som ble holdt på møtet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
2.exTilgjengeligNVERMHylle 11
Vurdering: