Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:NOSIT - utvikling av NVEs operasjonelle snøinformasjonstjeneste
Ansvar:Rune Verpe Engeset (red.), Hilleborg K. Sorteberg [og] Hans-Christian Udnæs
Forfatter:Engeset, Rune Verpe / Sorteberg, Hilleborg Konnestad / Udnæs, Hans-Christian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:46 s. + vedl. - ill
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:551.32
Serie:NVE Dokument ; 2000:1
Emneord:Glasiologi / NOSIT / Snø / Snømodellering / Snøputer
Note:Sluttrapport for prosjektet VM-13/99 NOSIT - utvikling av NVEs snøinformasjonstjeneste.
Innhold:Denne rapporten beskriver utviklingen av verktøy for å lage oppdaterte, landsdekkende snøoversikter på døgnbasis for bl.a. nasjonal flomvarsling og kraftforvaltning, samt energimarkedet og klimaendringstudier. Vi sammenligner hvordan snøens vannekvivalent varierer gjennom vinteren 1998-99 ved å sammenligne snøputeregistreringer, manuelle målinger og modellsimuleringer fra 19 steder rundt i landet. Resultatene vurderes utfra snøputenes og snømodellenes evne til å beskrive akkumulasjon, smelting og gjenfrysing. Videre gjenskaffes et forenklet parametersett for snømodellene og det vurderes hvilke parametre som må variere geografisk. Simuleringen vurderes opp mot normalverdier og DNMIs snøakkumulasjonskart. Videre vurderes nytten opp mot flomvarslingen i denne perioden. Avslutningsvis beskrives implementeringen av og resultatene fra snømodellen for rundt 90 stasjoner.Vedlegg A: Snøputeoversikt; vedlegg B: Modellparametersett; vedlegg C: Resultater fra enkeltputer
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2000/dokument2000_01.pdf