Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Naustavassdraget (084.7Z)
Ansvar:Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:17 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166(483.3)
Serie:NVE Dokument ; 2010:14
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekart / Flomvannføring
Geografiske emneord:Nausta / Naustdal kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag
for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for et
delprosjekt i Naustavassdraget i Sogn og Fjordane. Flomvannføringer med
forskjellige gjentaksintervall er beregnet for tre steder i vassdraget.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2010/dokument2010_14.pdf