Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer : endringer vedrørende KILE-ordningen, utsatt innleveringsfrist for økonomisk og teknisk rapportering og inntektsrammer for fellesnett : høringsdokument juni 2007
Ansvar:redaktør: Siri Steinnes ; forfattere: Karstein Brekke ... [et al.]
Forfatter:Brekke, Karstein / red.: Steinnes, Siri
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:24 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2007:12
Emneord:KILE / Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk
rapportering m.v.
Forfattere: Karstein Brekke, Edna Grepperud, Tore Langset og Siri Steinnes
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette forslag
til endring i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for
nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) på høring. Forslaget er utarbeidet
og høres i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VII, jf. også
utredningsinstruksen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2007/dokument2007_12.pdf