Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Rapportering og fastsettelse av innteksramme : forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntekstramme for nettvirksomhet og tariffer : høringsdokument 3. juli 2009
Ansvar:redaktør: Silje Gundersen ; forfatter: Siri H. Steinnes, Silje Gundersen
Forfatter:Steinnes, Siri Hau / red.: Gundersen, Silje
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:10 S.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2009:13
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beskriver i dette
dokumentet forslag om endringer i §2-1 og § 8-6 i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om
økonomisk og teknisk rapportering, inntekstramme for nettvirksomheten og tariffer
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_13.pdf