Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Utredning om overvåking og varsling av løsmasse- og snøskredfare på regionalt nivå
Ansvar:forfattere: Hervé Colleuille og Inger Karin Engen
Forfatter:Colleuille, Hervé / Engen, Inger Karin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:76 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:551.578.4+624.131.54]:[351.78:614.82(481)
Serie:NVE Dokument ; 2009:16
Emneord:Rasfare / Regional planlegging / Skredfare / Utredninger / Varslingsrutiner
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Fra 1. januar 2009 fikk NVE ansvaret for å ivareta statlige
forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker. Ett av fem tiltak er å
etablere en overvåkings- og varslingstjeneste for skred på regionalt nivå
tilsvarende NVEs flomvarslingstjeneste. Det er en utredning av dette tiltaket som
presenteres i denne rapporten.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_16.pdf