Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oversikt over vedtak og utvalgte saker : tariffer og vilkår for overføring av kraft 2010
Ansvar:forfatter: Inger Sætrang
Forfatter:Sætrang, Inger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:1 b. (flere pag.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1.008/.009"2010"(481) / 621.316.003"2010"(481) / 351.824.11"2010"(481)
Serie:NVE Dokument ; 2011:4
Emneord:Elektrisitetstariffer / Elektrisk kraftoverføring / Overføringstariffer / Retningslinjer / Tariffer / Tvistemål / Vedtekter
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Dette dokumentet omhandler en oversikt over vedtak og utvalgte
saker vedrørende tariffer og vilkår for overføring av kraft i 2010. Dokumentet
inneholder også en historisk oversikt over vedtak fra 1991 til 31.12.2010 som er
blitt behandlet etter energilovforskriften § 9-2 og forskrift: om økonomisk og
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 13-5, samt
statistiske opplysninger om vedtakene i 2010
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2011/dokument2011_04.pdf