Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Ny modell for leverandørskifte : konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft
Ansvar:redaktør: Lars Olav Fosse ; forfatter: Christian J. Giswold, Olav Kolbeinstveit
Forfatter:Giswold, Christian Johan / Kolbeinstveit, Olav / red.: Fosse, Lars Olav
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:35 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481) / 338.465:621.31(481)
Serie:NVE Dokument ; 2006:12
Emneord:Kraftleverandører / Leverandørskifter / Sluttbrukermarked
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Dette notatet skisserer hvordan NVE ser for seg en ny modell for
leverandørskifte, og tjener som grunnlag for innhenting av innspill fra bransjen før
arbeidet med forskriftsendringer knyttet til ny modell for leverandørskifte.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2006/dokument2006_12.pdf