Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Lakselva i Misvær : flomsonekartprosjektet
Ansvar:Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:16 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166 / 556.04
Serie:NVE Dokument ; 2003:2
Emneord:Flom / Flomberegning
Geografiske emneord:Lakselva / Misvær / Nordland
Note:I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for et delprosjekt i Lakselva i Misvær i Nordland. Flomvannføringer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for tre punkter i vassdraget
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2003/dokument2003_02.pdf