Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Naturtriangelen : vannlinjeberegning Sirdalsvatn - Lundevatn
Ansvar:Eirik Traae
Forfatter:Traae, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:21 s. + vedlegg - ill., kart
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.16
Serie:NVE Dokument ; 1999:20
Emneord:Erosjon / Hydraulikk / Hydrologi / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Lundevatn / Sirdalsvatn
Note:Overtittel på omslag: Oppdragsrapport
Innhold:I denne rapporten har vi sett på mulighetene for å kunne bruke båt mellom Lundevatn og Sirdalsvatn i perioden 15. mai til 15. september. I perioder med lave vannstander i Lundevatn og Sirdalsvatn kan det være behov for noe kanalisering for å komme opp med båten. Vi har sett på de vassdragstekniske konsekvensene ved ulike alternativer, samt på de observerte vannstandene de siste 25 årene. En bør dimensjonere for en situasjon med en vannstand i Lundevatn på mellom kote 46.5 og 47.5
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1999/dokument1999_20.pdf