Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Sedimentkilder i et brefritt høyfjellsvassdrag, Foksa : registreringene er synliggjort ved bruk av GIS
Ansvar:Sylvia Smith-Meyer
Forfatter:Smith-Meyer, Sylvia
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:40 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.53
Serie:NVE Dokument ; 1998:16
Emneord:Frostprosess / GIS / Klima / Sedimentkilder
Geografiske emneord:Foksåvassdraget
Innhold:Foksåvassdraget er representativt som dokumentasjon av frostprosesses innvirkning på potensielle sedimentkilder i brefrie høyfjellsområder.Vassdraget ligger i høyfjellet, ca 10 km nordøst for Dombås og har et typisk innlandsklima. Periglasial aktivitet i form av frostsprengning og solifluksjon er kilder til den største årlige sedimenttilførsel i vassdraget. Aktiviteten er størst om våren når fryse- og tineprosessene er mest aktive. Erosjon og massetransport i elven foregår også først og fremst om våren, når vannføringen er størst. Sedimentene frigjøres ved frostprosesser. Dette er grunnlaget både for langvarig massetransport med bakgrunn i forvitring og jordsig, men også kortvarige kilder, som utglidninger i fjellet pga frostsprengning. Registreringer av materiale i dalbunnen samt elvas løpsmønster er gruppert i en database og vist på kart. Tilsvarende er gjort for ulike former som er viktige for dalens utvikling. Til sammen gir kartene et oversiktlig bilde av vassdragets sedimentkilder og hydrografi.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1998/dokument1998_16.pdf