Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oversikt over vedtak i tvistesaker andre halvår i 1998 : tariffer og vilkår for overføring av kraft
Ansvar:redaktør: Inger Sætrang
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:11 s. + vedlegg
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:338.5:621.31
Serie:NVE Dokument ; 1999:8
Emneord:Elektrisitetstariff / Overføringstariffer / Tvistesaker
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Med hjemmel i forskriften til energiloven §4-4, punkt b) er NVE gitt myndighet til å godkjenne beregningsmåten for overføringstariffer og -kapasitet, og myndighet til å treffe avgjørelse når det oppstår uenighet om disse vilkårene. Hovedinnholdet i denne rapporten viser vedtak i tvistesakene som er behandlet i andre halvår av 1998. Rapporten er også lagt ut på NVEs internettside, adresse: http//www.nve.no/fagområder
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1999/dokument1999_08.pdf