Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Mjøsa og Vorma (002.DZ) : flomsonekartprosjektet
Ansvar:Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:14 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Dokument ; 2000:23
Emneord:Flom / Flomberegning / Flomvannføring / Flomvannstand
Geografiske emneord:Mjøsa / Vorma
Innhold:I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for fem delprojekter i Mjøsa og Vorma. Vannstander og vannføringer ved flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for Mjøsa og for Vorma oppstrøms og nedstrøms samløpet med Andeelva.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVE556(05)
Vurdering: