Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Markedsrapport : marginer i kraftmarkedet 1997/husholdningsmarkedet 1998
Ansvar:Knut Matre, Kristin Kolseth
Forfatter:Matre, Knut / Kolseth, Kristin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:22 s. + vedlegg - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:338.5:621.31
Serie:NVE Dokument ; 1998:13
Emneord:Avrenning (Hydrologi) / Elektrisitetspriser / Engrosmarked / Sluttbrukermarked
Note:Dokumentet finnes også i engelsk versjon som NVE report 1999:1
Innhold:Undersøkelsens hovedformål er å finne marginer og priser til ulike sluttbrukere basert på energiverkenes regnskapsrapportering til NVE for 1997. I tillegg inneholder rapporten resultater fra NVEs leverandørskifteundersøkelser for 1998.Undersøkelsen viser at det fremdeles er ulikheter mellom pris som tilbys industri og husholdningskunder. Marginen for salg av kraft er fortsatt størst for salg av kraft til husholdninger og lavest for salg av kraft til industri/tjenesteytende næring. Prisutviklingen 1996 - 1997 kan tyde på at det er en viss treghet i markedet med å endre pris til husholdninger i samsvar med elspotprisen, og at markedet reagerer raskere med hensyn på pris til industri.Antall husholdningskunder som skifter leverandør er økende. Pr. 5. juli 1998 er antall husholdningskunder som har en annen leverandør enn den dominerende i nettet, dvs. den tradisjonelle leverandøren, kommet opp i ca. 65 300.Videre er enkelte av resultatene fra Gallups Energibarometer for 2. kvartal 1998 tatt med i rapporten
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1998/dokument1998_13.pdf