Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Flaksvatn i Tovdalselva (020.A8) : flomsonekartprosjektet
Ansvar:Turid-Anne Drageset
Forfatter:Drageset, Turid-Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:23 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166(482.4)
Serie:NVE Dokument ; 2003:14
Emneord:Flom / Flomberegning
Geografiske emneord:Birkenes kommune / Flakksvann / Tovdalselva
Note:Dokumentet ble revidert i januar 2004; lenka viser til den endelige versjonen.
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag
for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for ett
delprosjekt tilknyttet Flaksvatn i Tovdalselva i Birkenes kommune i Aust-Agder.
Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet
for utløpet av Flaksvatn. Kulminasjonsvannføringer ved de samme gjentaksintervall
er beregnet for Flaksvatn.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2003/dokument2003_14.pdf