Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr 301 om måling, avregning mv. : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Thor Erik Grammeltvedt ; forfatter: Thor Erik Grammeltvedt, Vivi Mathiesen
Forfatter:Grammeltvedt, Thor Erik / Mathoesen, Vivi
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:9 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2009:5
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Med bakgrunn i forslag fra Nordel om en felles nordisk
balanseavregning, fremmet NVE et forslag til endring i måling og
avregningsforskriften som innebar at det innføres en to-prismodell for avregning av
ubalanser fra produksjon, mens forbruk fortsatt skal avregnes etter en
en-prismodell. Dette notatet oppsummerer høringsuttalelsene etter en
tilleggshøring der NVE foreslo å gi unntak fra to-prisavregningen for kraftstasjoner
med installert ytelse mindre enn 1 MW. En gjennomgang av de 14 uttalelsene til
denne høringen ga ikke NVE grunnlag for å endre denne beslutningen. Olje og
energidepartementet har imidlertid besluttet at grensen for unntak settes til
produksjonsenheter (stasjonsnivå) med installert ytelse på 3 MW .
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_05.pdf