Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, m.v. : del V. tariffer : oppsummering av høringsuttalelser og forskriftstekst
Ansvar:Paul Martin Gystad (red.)
Forfatter:red.: Gystad, Paul Martin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:28 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556(05)
Serie:NVE Dokument ; 2005:20
Emneord:Nettselskaper / Tariffer / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: NVE gått igjennom og vurdert høringsinstansenes uttalelser til
forslaget til endringer i del V Tariffer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer som ble sendt på høring 1. juli 2005.
Med bakgrunn i høringsinstansenes uttalelser ser NVE at forslaget til endringer i
§ 17-5 om anleggsbidrag vil kunne ha noen utilsiktede virkninger. NVE finner det
derfor nødvendig å gjøre noen justeringer i forhold til det utsendte forslaget, og har
derfor besluttet å trekke det opprinnelige forslaget. NVE vil sende ut et nytt forslag
til endringer i § 17-5 på høring, og det tas sikte på at dette kan tre i kraft 1.1.2007.
Som følge av at forslaget til nytt anleggsbidragsregelverk trekkes, trekker også NVE
forslaget om å fjerne muligheten til å ta tilknytningsgebyr.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2005/dokument2005_20.pdf