Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet : forskriftstekst og merknader til innkomne høringskommentarer
Ansvar:Karstein Brekke (red.)
Forfatter:red.: Brekke, Karstein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:50 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556(05)
Serie:NVE Dokument ; 2005:18
Emneord:Avbruddsrapportering / Leveringskvalitet / Leveringspålitelighet / Spenningskvalitet
Innhold:Sammendrag: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet skal bidra til å sikre en
tilfredsstillende leveringskvalitet på den elektrisitet som forbrukere og
næringsvirksomhet får levert fra tilknyttede nettselskaper. Forskrift om
leveringskvalitet trådte i kraft 1.1.2005, jf [1] og [2]. Det er nå vedtatt endringer i
denne forskriften. Disse begrunnes i hovedsak med ønsket om å bedre regelverket
tilknyttet avbruddsrapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
NVE mener det også er fornuftig å samle kravene til registrering og rapportering av
leveringskvalitetsparametere i én forskrift. De foretatte endringer utgjør i hovedsak
et nytt kapittel 2A. Det vesentligste er en videreføring av eksisterende regelverk for
avbruddsrapportering fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet kapittel 6, samt
§§ 9-3 og 18-3. Regelverket er dog noe presisert og utvidet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2005/dokument2005_18.pdf