Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Om utkoblbare overføringer
Ansvar:Arne Venjum
Forfatter:Venjum, Arne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:46 s. - diagr.
Serie:NVE Dokument ; 2005:17
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten forsøker å sette ordningen med utkoblbare
overføringer inn i en større sammenheng og klargjøre ordningen sin plass
i en sammensatt ”elektrisitetsverden” med mange aktører, målsettinger
og styringsinstrumenter. Det har også vært viktig for prosjektet å ta stilling
til om ordningen med gunstige overføringsvilkår for utkoblbart forbruk bør
fortsette, og eventuelt hvilke kriterier som må oppfylles for å kunne inngå
avtaler om utkoblbare overføringer, samt hvilke priser og øvrige vilkår som
bør gjøres gjeldende for disse overføringene. Rapporten konkluderer med at
det er flere gode grunner for å opprettholde ordningen med utkoblbare
overføringer. Det konkluderes også med at forskriftens bestemmelser om
ordningen bør klargjøres for bl.a. å sikre en mer enhetlig og lik behandling av
de kunder som har avtale om utkoblbar overføring, og for å sikre at denne
ordningen fungerer best mulig i forhold til de fastsatte målsettinger.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2005/dokument2005_17.pdf