Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Daleelva i Høyanger (079.Z)
Ansvar:Turid-Anne Drageset
Forfatter:Drageset, Turid-Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:28 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Dokument ; 2000:9
Emneord:Flom / Flomberegning
Geografiske emneord:Daleelva / Høyanger
Innhold:I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for flomutsatt elvestrekning i Høyanger, fra utløpet i Høyangerfjorden ca. fire kilometer oppover langs Daleelva og i Hålandselva til samløpet med Siploelva. kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for til sammen tre punkter.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2000/dokument2000_09.pdf