Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Statistikk over overføringstariffer(nettleie) i Regional- og distribusjonsnettet 1999
Ansvar:Inger Sætrang (red.)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:64 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:338.5:621.31
Serie:NVE Dokument ; 1999:3
Emneord:Distribusjonsnett / Elektrisitetspriser / Nettleie / Overføringstariffer
Geografiske emneord:Norge
Innhold:NVE - Norges vassdrags- og energiverk - har innhentet overføringstariffer pr.01.01.1999 fra omsetningskonsesjonærer som eier nett.Overføringstariffer en tariff for tilknytning til og bruk av de elektriske nettene som transporterer kraft fra produsenter fram til forbrukere. Overføringstariffen betales i kundenes tilknytningspunkter og skal fastsettes uavhengig av kraftkjøpsavtalene. Everkenes overføringstariffer er regulert av NVE i henhold til bestemmelser gitt i forskriften til energiloven. Overføringstariffen til forbrukere betegnes også som nettleie.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1999/dokument1999_03.pdf