Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer - anleggsbidrag og fellesmåling : oppsummering av høringsuttalelser og forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Torfinn Jonassen ; forfattere: Lars Ekern, Erlend Borgli, Torfinn Jonassen
Forfatter:Ekern, Lars / Borgli, Erlend / red.: Jonassen, Torfinn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:18 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)
Serie:NVE Dokument ; 2009:17
Emneord:Nettselskaper / Tariffer / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Endringer i forskrift 11 mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk
rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer - fellesmåling :
oppsummering av høringsuttalelser og forskriftstekst : høringsdokument april 2009
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat la 1.april 2009 ut på høring
forslag til endringer i kontrollforskriftens §§ 13-1 bokstav h) og 14-1 om fellesmåling,
samt forslag til endring av § 17-5 om anleggsbidrag. Høringsfristen var 1. juli 2009.
Endringsforslagene ble sendt til om lag 200 høringsinstanser og det har kommet inn
om lag 70 høringsuttalelser. I dette dokumentet presenteres vedtatte endringer av
kontrollforskriftens bestemmelser, og hovedtrekkene i høringsuttalelsene
oppsummeres. Det er ikke gjort forsøk på å nevne alle de merknader som er kommet
inn fra høringsinstansene, derimot presenteres de argumenter som har vært
fremtredende og relevante.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_17.pdf