Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Beskyttelsessoner rundt grunnvannsverk : fastsettelse av beskyttelsessoner rundt grunnvannsverk ved bruk av modellverktøy. Et tilfellestudie på Gulløymoen, Alvdal kommune
Ansvar:Birger Heidenstrøm og Hervé Colleuille
Forfatter:Heidenstrøm, Birger / Colleuille, Hervé
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:30 s. + vedlegg - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.3:624.01
Serie:NVE Dokument ; 2000:21
Emneord:Beskyttelsessoner / Grunnvann / Modellering
Innhold:Det er utført grunnvannsmodelleringer for kvantitativt å estimere vannets oppholdstid fra infiltrasjonspunktet til produksjonsbrønnen samt å kartlegge beskyttelsessoner i brønnområdet. Simuleringen tar ikke hensyn til oppholdstiden gjennom elvas bunnsedimenter. Arbeidet inngår som en del av forberedelsene til den nye vannressursloven.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2000/dokument2000_21.pdf