Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avanserte måle- og styringssystem (AMS) : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Thor Erik Grammeltvedt ; forfatter: Arne Venjum ... [et al.]
Forfatter:Venjum, Arne / red.: Grammeltvedt, Thor Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:32 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2011:7
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Arne Venjum, Kalle Ellinggard, Helena Mellison, Thor Erik
Grammeltvedt, Erlend Borgli og Frank Skapalen
Innhold:Sammendrag: NVE har gått gjennom alle høringsuttalelsene og vurdert disse. Det
har spesielt blitt lagt vekt på om høringsuttalelsene presenterer nye argumenter
som NVE ikke tilstrekkelig vektla da høringsforslaget ble utarbeidet. NVE har gjort
en helhetlig vurdering av høringsuttalelsene og i enkelte tilfeller justert den
endelige forskriftsteksten. I dette dokumentet blir også de mest vesentlige
innvendingene mot endringsforslaget presentert sammen med NVEs kommentarer
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2011/dokument2011_07.pdf