Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer : endringer vedrørende tillegg for investeringer og årlig inntektsramme for systemansvarlig nettselskap
Ansvar:redaktør: Stig Olav Wiull ; forfattere: Stig Olav Wiull, Edna Grepperud
Forfatter:Wiull, Stig Olav / Grepperud, Edna
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:13 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2008:15
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 15. desember
vedtatt forskrift om endring av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering,
inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Endringene trer i hovedsak i kraft
1. januar 2009, med unntak av opphevelsen av § 8-5 som skjer fra 1. januar 2011.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2008/dokument2008_15.pdf