Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flommen på Sør- og Østlandet våren 2008
Ansvar:Erik Holmqvist [red.] ... [et al.]
Forfatter:Holmqvist, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166"2008"(481-12) / 556.166:351.78"2008"(481-12)
Serie:NVE Dokument ; 2009:7
Emneord:Flommer / Norges vassdrags- og energidirektorat / Vannføringer
Geografiske emneord:Sørlandet / Østlandet
Note:Forfattere: Erik Holmqvist, Ingjerd Haddeland, Heidi Bache Stranden, Hervé
Colleuille, Lars-Evan Pettersson og Inger Karin Engen
Innhold:Sammendrag: I Sør-Norge var det over ca. 500 moh. mer snø enn normalt i slutten
av april. Mildvær og regn i starten av mai ga flom med gjentaksintervall på 5-20 år i
en rekke vassdrag på Sør- og Østlandet. Videre utover i mai steg også
vannstanden i flere lavlandsinnsjøer, i Sperillen i Drammensvassdraget ble det 20-
årsflom. I Mjøsa kulminerte vannstanden mot midten av juni på nivå mellom 5- og
10-årsflom.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_07.pdf