Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Nitelva (002.CC0)
Ansvar:André Soot
Forfatter:Soot, André
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:16 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166(482.8)
Serie:NVE Dokument ; 2007:16
Emneord:Flomberegning / Flomsonekart / Flomvannføring
Geografiske emneord:Nitelva / Nittedal kommune
Note:Overtittel på omslag: Flomsonekartprosjektet
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utført flomberegninger for Nitelva, ved 8 steder mellom
Hakadal og Kjul, som grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2007/dokument2007_16.pdf