Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Otta (002.DHZ) og Gudbrandsdalslågen (002.DZ)
Ansvar:Turid-Anne Drageset
Forfatter:Drageset, Turid-Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:40 s. - fig.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Dokument ; 2000 : 4
Emneord:Flomberegning / Flomvannføring
Geografiske emneord:Gudbrandsdalslågen / Otta
Innhold:Som grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging er det utført flomberegning for sju elvestrekninger i Otta og Gudbrandsdalslågen nord for Losna i forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for tilsammen 27 punkter. Til kalibrering av hydraulisk modell er det også gjort beregninger av vannføring for for observerte vannlinjer under flommen i 1995.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2000/dokument2000_04.pdf