Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Supplering av Verneplan for vassdrag : høringsdokument
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2002
Omfang:323 s. + vedl. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:627.1:502
Serie:NVE Dokument ; 2002:12
Emneord:Miljøvern / Vassdrag / Vassdragsvern / Verneplaner
Geografiske emneord:Norge
Note:Kart bak i lomme: Forslag til supplering av Verneplan for vassdrag; bilag til
høringsdokument, sept. 2002 (målestokk 1:2000 000)
Verneplan I og II behandles fylkesvis i NVE publikasjon V- og NVE publikasjon-seriene
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2002/dokument2002_12.pdf