Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Evaluering av energibidraget fra grunnvannsstrømning
Ansvar:Thorgeir Holm
Forfatter:Holm, Thorgeir
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:10 s. - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.3
Serie:NVE Dokument ; 1998:19
Emneord:Energitransport / Grunnvannsstrømning / Varmepumpe
Geografiske emneord:Norge
Innhold:2D-simulering av vann- og energitransport ga indikasjoner på energi-bidraget fra grunnvannsstrømning, sett opp mot varmeledningsevne, temperatur og sprekkesoner i fjell. En ikke ubetydelig ekstragevinst vart påvist for større strømningshastigheter, med en heldig gevinstøkning for lågere varmeledningsevne. Begrensningen for dette simuleringsforsøket viser seg i forhold til sprekkesonene, men et godt resultat i parameter-sammenlikninga gir et brukelig grunnlag for å kunne ta fatt på en eventuell nærmere undersøkelse i så måte.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1998/dokument1998_19.pdf