Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer : høringsdokument
Ansvar:redaktør: Eva Næss Karlsen ; forfatter: Edna Grepperud ... [et al.]
Forfatter:Grepperud, Edna / red.: Karlsen, Eva Næss
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:36 s. - diagr.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481) / 338.465:621.31(481)
Serie:NVE Dokument ; 2006:3
Emneord:KILE / Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten : forslag til
endring vedrørende KILE, referanserente, justering for investeringer, mv. :
høringsdokument 5. mai 2006
Forfattere: Edna Grepperud, Carl-Petter Haugland, Eva Næss Karlsen, Asle Tjeldflåt
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE la den 1.7.2005 frem forslag til endringer i nevnte forskrift til
høring, NVE Dokument 9:2005. Innkomne høringskommentarer og NVEs merknader
til disse ble oppsummert i NVE Dokument 19:2005. I oppsummeringen konkluderte
NVE med at enkelte av forslagene skulle trekkes tilbake, justeres og sendes på ny
høring våren 2006. Dette dokumentet beskriver forslag til de endringer i nevnte
forskrift som ble trukket i forbindelse med høringen i 2005. Det henvises derfor til
ovennevnte dokumenter for beskrivelse av øvrige endringer i forskriften som gjelder
regulering av nettvirksomhetens inntekter.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2006/dokument2006_03.pdf