Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nøkkeltall for nettvirksomheten 1994-1997
Ansvar:Eyri Hillgaar Svelland
Forfatter:Svelland, Eyri Hillgaar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:29 s. + vedlegg - ill.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:338.5:621.31
Serie:NVE Dokument ; 1999:4
Emneord:Distribusjonsnett / Nettselskaper / Regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:NVEs regulering stiller stadig sterkere krav til effektivisering i nettselskapene.
Dersom selskapene ikke kontinuerlig arbeider med å redusere kostnadene i
nettvirksomheten, vil dette gå utover avkastningen til eierne, og handlefriheten
begrenses.Gjennom sammenligninger av nøkkeltall med andre selskaper og
analyser av egen og andres nettvirksomhet vil nye og bedre måter å løse
oppgaver på kunne oppdages. Potensialet for forbedringer vil avdekkes raskere
enn hva som er mulig å oppnå gjennom kun interne forbedringsstudier. Rapporten
viser nøkkeltall for regionalnett, distribusjonsnett og total nettvirksomhet og bygger
på økonomisk og teknisk rapportering til NVE for regnskapsårene 1994-1997.
Nøkkeltall for 1997 følger med som vedlegg.Nøkkeltallene er basert på selskapenes
rapportering til NVE, og kan slik de foreligger ikke alene tas til inntekt for høy eller lav
effektivitet i nettvirksomheten. Det er i publikasjonen forutsatt en avkastning på
7 prosent for regional- og distribusjonsnettene for å gjøre tallene sammenlignbare.
Dette gjør at begrepet inntekt er en normert størrelse.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/1999/dokument1999_04.pdf