Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Christian Johan Giswold ; Forfattere: Kari Margrethe Fløtre, Borgny Hatlestad Tveekrem og Christian Johan Giswold
Forfatter:Giswold, Christian Johan / Fløtre, Kari Margrethe / Tveekrem, Borgny Hatlestad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:25 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2006:15
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling,
avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av
nettjenester (forskrift om måling. avregning mv.) ble sendt på høring 3. juli 2006 i
samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven (fvl) kap. VII. jfr. også
utredningsinstruksen. Høringsfristen ble satt til 2. oktober 2006. NVE har gått
igjennom og vurdert innkomne merknader. Dette notatet inneholder en
oppsummering av høringsuttalelsene og NVEs kommentarer og vurderinger av de
enkelte punktene, samt endelig forskiftstekst. Dokumentet kan betraktes som en
del av forarbeidene til forskriften. Endringsforskriften skal tre i kraft 1. januar 2007.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2006/dokument2006_15.pdf