Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi (KILE) : sammenfatning av høringsuttalelser, NVEs kommentarer til høringsuttalelsene og endring av forskrift om kontroll av nettvirksomheten
Ansvar:Eli Sæterdal (red.)
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:36 s. - ill.
Klassenummer:338.5:621.31
Serie:NVE Dokument ; 2000:18
Emneord:Avbrudd / Elektrisitetstariff / Ikke levert energi / Inntektsrammer / KILE / Leveringskvalitet
Geografiske emneord:Norge
Innhold:NVE vil endre forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Nettselskapenes inntektsrammer skal justeres for ikke levert energi. Et regelverk for dette har vært på høring. Dette dokumentet oppsummerer høringsuttalelsene og gir NVEs kommentarer til dem.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2000/dokument2000_18.pdf