Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Oselva (055.7Z)
Ansvar:Thomas Væringstad
Forfatter:Væringstad, Thomas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:19 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556.166.06(483.2)
Serie:NVE Dokument ; 2009:14
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Os kommune / Oselva
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag
for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for et
delprosjekt i Oselva i Hordaland. Kulminasjonsvannføringer for flommer med
forskjellige gjentaksintervall er beregnet for ett punkt i vassdraget.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2009/dokument2009_14.pdf