Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, m.v. : den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten
Ansvar:Eva Næss Karlsen (red.)
Forfatter:red.: Karlsen, Eva Næss
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:60 s. - diagr.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:556(05)
Serie:NVE Dokument ; 2005:19
Emneord:Nettselskaper / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: NVE har på bakgrunn av 90 innkomne høringsuttalelser foretatt
en oppsummering og vurdert om det skal gjøres endringer i forhold til forslag gitt
i NVE dokument nr 9 2005 av 1.7.2005, Den økonomiske reguleringen av
nettvirksomheten. Forslag til endring av forskrift om økonomisk og teknisk
rapportering, m.v.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2005/dokument2005_19.pdf