Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til ny forskrift om sikkerhet med vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) : høringsdokument 29. september 2006
Ansvar:redaktører: Ingunn Åsgard Bendiksen og Lars Grøttå ; forfattere: Dag Bachke ... [et al.]
Forfatter:Bachke, Dag / red.: Bendiksen, Ingunn Åsgard / red.: Grøttå, Lars
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:81 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:627.8:351.824.11(481)(083.133)
Serie:NVE Dokument ; 2006:10
Emneord:Damanlegg / Dammer / Sikkerhetsforskrifter
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Dag Bachke, Ingunn Åsgard Bendiksen, Lena Fagervold, Egil Hyllestad,
Grethe Holm Midttømme, Kjell Molkersrød og Jens Nicolai Thom
Innhold:Sammendrag: På vegne av Olje- og energidepartementet sender NVE med dette
forslag til ny forskrift om sikkerhet med vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften)
på høring. Den nye damsikkerhetsforskriften skal erstatte forskrift om sikkerhet og
tilsyn med vassdragsanlegg (sikkerhetsforskriften) av 15. desember 2000, gitt med
hjemmel i vannressursloven av 24.11.2000. Forskrift om klassifisering av
vassdragsanlegg av 18. desember 2000 foreslås samtidig opphevet.
Hovedelementene i gjeldende sikkerhetsforskrift videreføres, men i alle
bestemmelser foreslås det innholdsmessige endringer og presiseringer.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2006/dokument2006_10.pdf