Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avanserte måle- og styringssystem (AMS) : høringsdokument februar 2011
Ansvar:redaktør: Thor Erik Grammeltvedt ; forfatter: Arne Venjum ... [et al.]
Forfatter:Venjum, Arne / red.: Grammeltvedt, Thor Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:44 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Dokument ; 2011:1
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Forskrifter / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Arne Venjum, Karl Magnus Ellinggard, Helena Mellison, Thor Erik
Grammeltvedt og Erlend Borgli
Innhold:Sammendrag: NVE sender med dette på høring forslag til bestemmelser om
avanserte måle- og styringssystem i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling,
avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av
nettjenester (avregningsforskriften)
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/dokument/2011/dokument2011_01.pdf